ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 

منشور اخلاقي سازمان

(ويژه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع)

 

   به موقـع در محل كار حضور يافتـه و در ارتباط با همـكاران و ارباب رجـوع وقت شناسي رعايت گردد.

  نسبت به همكاران و مراجعه کنندگان با خوش رويي و متانت رفتار شود.

  راهنمايي و اطلاعات لازم به طور كامل در اختيار مراجعه کنندگان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.

  فضــاي مراودات به گونـه اي باشد  كه مراجعه کنندگان به مسئولان و كاركنان  اطمينان كامل داشتـه باشنـد.

5ـ ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي ، مذهبي و 000) صورت‌گيرد.

  به صحبت‌ها و خواسته‌هاي مراجعه کنندگان به دقت‌گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت ‌گيرد.

  اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلـوب ، به  همكاران ارائه گردد.

  انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد.

  از مظاهـر فساد اداري نظيـر توصيـه ، سفارش و اخـذ هرگونه هديـه  و وجه نقــد خـودداري شود.

10ـ در صـورت مشاهـده هرگونـه سوء استفـاده از شغـل و موقعيت شغلـي و دريافت هديه يا وجه نقد ، موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود. 

11ـ  فعاليــت ها زمـان گـذاري شـود  و براسـاس زمـان پيش بينـي شده انجـام  گيـرد.

12ـ  فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.

13ـ از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف مي كند، پرهيز شود. 

14ـ  رازدار بـوده و از افشـاء اسناد محرمانه خودداري كند.

15ـ  از پوشش مـناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده  شود.

16ـ از استعمـال دخانيات به ويژه در محيط كار پرهيـز شود.

17ـ  تجهيزات و اشياء  بصورت دقيق و منظم استقرار يابند ، بنحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشند.

18ـ  حسـب مـورد از وسايـل ايمنــي استفـاده گـردد.

19ـ  از اسراف و مصرف بيهـوده امكانات و امـوال سازمان جلوگيري شود.

20ـ  سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.

21ـ  از اخـتيارات و قـدرت سازمانـي استفـاده  صحيــح صورت گيرد.

22ـ  اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسويي داشته باشد.

23ـ  نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئوليت داشته باشد.

24ـ  قوانيــن و مقـررات سازمانــي به طور دقيـق رعايـت شـود.

25ـ  از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند ، خودداري شود.   

 

يكشنبه 31 تیر ماه 1403
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1403/04/31 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا