ورود |عضويت
 
درباره ماعشاير استانتماس با ماصفحه نخست
 
Module Border Module Border
  شرح وظایف 

 

تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به ايجاد و نظارت بر اداره و گسترش واحدهاي تعاوني در مناطق عشايري و مساعدت و راهنمايي در اجراي اين برنامه

نظارت بر امور شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني در حد قوانين و مقررات موضوعه و تطبيق فعاليت آنها با اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب قانوني

نظارت در توزيع علوفه ، وام ، آرد و...  مايحتاج‌عمومي‌عشاير و برگزاري به موقع مجامع عمومي شركتهاي تعاوني

- نظارت و دريافت گزارش عملكرد از شركتها و اتحاديه تعاونيهاي عشايـري استـان و همچنيـن كنترل و هدايت آنها

-  انجام بررسي هاي مربوط به ايجاد تعاونيها در زمينه فعاليت جنبي عشاير به منظور ايجاد اشتغال و حفظ صنايع دستي عشاير و نظارت بر اجراي طرح هاي مزبور

-  انجام بررسي هاي لازم به منظور تهيه طرح هاي مربوط به ايجاد مراكز مبادلاتي جهت خريد و فروش و تأمين نيازمنديهاي دامي عشاير و نظارت بر اجراي طرح هاي مزبور

-  اقدام به تشكيل مجامع عمومي شركتهاي تعاوني عشايري و تشكيل جلسات مربوط به اعضاء هيئت مديره در زمان مشخص

- پيگيري لازم جهت فراهم نمودن تسهيلات بانكي براي اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري و نظارت بر مصرف اين اعتبارات و همچنين تهيه و ارائه گزارش عملكرد آن به سازمان و موسسات مربوطه

       نظارت بر انتخابات هيئت مديره و بازرسان شركتهاي تابعه


Module Border Module Border
جمعه 29 تیر ماه 1403
 
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سايت اداره کل امور عشاير در چيست؟
ارسال نظر

   
Copyright (c) 1403/04/29 اداره کل امور عشایر استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا